Jukka Ojalainen on valittu Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr. hallituksen jäseneksi.