Hallitukset Töihin! -hanke

Kaksivuotisen Hallitukset Töihin! Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on kehittää osakeyhtiöpohjaisia pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja siten tukea Keski-Suomen alueen yritystoimintaa. Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Näin on myös pien-, mikro- ja start up -yrityksissä. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa ja monien case-tapausten perusteella. Hankkeeseen osallistuvien pien-, mikro- ja start up -yritysten on mahdollista saada lisää tietoa hallitustoiminnasta sekä yritykset myös hyötyisivät verkostoitumisen mahdollisuuksista.
Kun olet asiasta kiinnostunut saamaan lisätietoa, niin ole yhteydessä,
Arto Maijala
projektijohtaja
arto.maijala@hallituspartnerit.fi
puh. 040 533 2540
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry
https://www.linkedin.com/in/artomaijala/