Hallitukset Töihin! -hanke

Kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke on käynnistynyt Keski-Suomessa tammikuussa 2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää osakeyhtiöpohjaisten pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja operatiivista toimintaa sekä siten tukea Keski-Suomen alueen yritystoimintaa.

Hanke toteutetaan Keski-Suomen alueelle, pois lukien Jyväskylän ydinkeskustan, Keljonkankaan, Kuokkalan, Vaajakosken, Seppälän–Seppälänkankaan ja Palokan suuralueet.

ELY:n rahoittamaan hankkeeseen voivat osallistua osakeyhtiöt, joiden henkilömäärä jää alle 50 hengen ja liikevaihto vuodessa alle 10 milj. euron sekä joiden tase on alle 10 milj. euroa.

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on mukana Keski-Suomen Yrittäjät ry.

Yhteistyökumppaneina ovat MTK Keski-Suomi ry, Leader JyväsRiihi ry, Leader Viisari ry, Leader Maaseutukehitys ry ja Leader Vesuri-ryhmä ry.

Hankkeeseen osallistuvien pien-, mikro- ja start up -yritysten on mahdollista kehittää operatiivista sekä hallitustoimintaansa ja saada siihen asiantuntijatukea. Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Näin on myös pien-, mikro- ja start up -yrityksissä. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa ja monien case-tapausten perusteella.

Keskisuomalaisilla yrityksillä, jotka haluavat kehittää operatiivista sekä hallitustoimintaansa, on mahdollisuus saada siihen tukea luottamuksellisessa asiantuntijatapaamisessa, joka sovitaan yrityksen edustajan kanssa erikseen. Tapaamisessa selvitetään, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne operatiivisen ja hallituksen toiminnan osalta ja miten se vastaa yrityksen strategisia tarpeita, mitä haasteita ja riskejä yritys kohtaa tulevaisuudessa, millaista osaamista hallitukseen tarvitaan tukemaan yrityksen kehitystä.

Hankkeeseen osallistuminen on yritykselle maksutonta, ja tapaamisesta koostetaan yritykselle kehittämisraportti

Mikäli haluat kehittää yrityksesi operatiivista ja hallitustoimintaa tai kaipaat lisätietoa hankkeesta, ota yhteyttä!

Arto Maijala
projektijohtaja
arto.maijala@hallituspartnerit.fi
puh. 040 533 2540
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry
https://www.linkedin.com/in/artomaijala/

Videolla Arto Maijala kertoo Hallitukset Töihin! -hankkeesta.