Case #1: Palvelualan yritys


Keskisuuri palvelualan yritys. Henkilöstöä alle 50. Yrityksen taustalla ja omistajana on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu 1950-luvulla. Yhdistyksessä on yli 100 jäsentä, pääosin henkilöjäseniä ja lisäksi muutama yhteisöjäsen. Yhdistyksen vuosikokouksiin osallistuu tyypillisesti kymmenkunta aktiivista jäsentä. Yhtiön toimialalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mm. normiohjausta on purettu ja kilpailu on vapautunut. Alalle on tullut ihan uudenlaisia toimijoita […]

Keskisuuri palvelualan yritys. Henkilöstöä alle 50.

Yrityksen taustalla ja omistajana on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu 1950-luvulla. Yhdistyksessä on yli 100 jäsentä, pääosin henkilöjäseniä ja lisäksi muutama yhteisöjäsen. Yhdistyksen vuosikokouksiin osallistuu tyypillisesti kymmenkunta aktiivista jäsentä. Yhtiön toimialalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mm. normiohjausta on purettu ja kilpailu on vapautunut.

Alalle on tullut ihan uudenlaisia toimijoita ja uudenlaisia palvelutuotteita. Yhtiön taloudellinen asema on kiristynyt. Yhtiöllä on hallitus, joka toimii säännöllisesti. Tulevaisuuteen suuntautuvaa strategista tarkastelua tulee vahvistaa. Hallituksen rooli korostuu ’omistajaohjauksessa’, koska aktiivisesti kokouksiin osallistuvia yhdistyksen jäseniä on vähän. Yhdistyksen toiminnanjohtaja oli keskustelyhteydessä kehittämisyhtiön edustajan kanssa, jolloin syntyi ajatus selvittää hallitustoiminnan kehittämistä Hallituspartnereiden kanssa

Hallituspartnerien laatimassa selvityksessä, joka tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa, todettiin, että hallituksessa voisi olla hyötyä ulkopuolisesta jäsenestä

Riippumattomalta jäseneltä odotettiin mm.

  • strategista näkemystä ja kykyä strategian toimeenpanoon
  • talousosaamista
  • toimialan kehitysnäkymien tuntemusta
  • palvelutuotteen kehittämisen osaamista
  • myynnin ja markkinoinnin osaamista

Hallituspartnerit esitti kolmea ehdokasta, joista yritys valitsi yhden hallitukseensa; prosessi kesti vain pari kuukautta.

 

Ota yhteyttä välitysvastaavaan >>