Hallituspartnerit Keski-Suomi

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry edistää keskisuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä hallitustyöskentelyä kehittämällä.

 

Tavoitteemme on:

  • korostaa hallitustyöskentelyn merkitystä yrityksen eri kehitysvaiheissa
  • kehittää hyvää, ammattimaista ja eettistä hallitustyöskentelyä
  • madaltaa kynnystä käyttää ulkopuolisia, kouluttautuneita ja kokoneita asiantuntijoita hallituksenjäseninä.

Toimintaamme kuuluu:

  • järjestää yhdessä liike-elämän etujärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • osallistua hallitustyöskentelystä käytävään julkiseen keskusteluun
  • kehittää yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tehokkaan hallitustyöskentelyn perustaksi
  • harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa
  • välittää yritysten hallituksiin jäseniä, joiden osaaaminen ja liike-elämän kokemus ovat yrityksen tarpeiden mukaiset ja jotka tuovat lisäarvoa aktiiviseen hallitustyöskentelyyn
  • ylläpitää rekisteriä liikkeenjohtajista, joilla on monipuolinen kokemus ja jotka ovat halukkaita osallistumaan yritysten hallitustyöhön.

Hallituspartnerit tarjoaa yrityksille runsaasti kokemusta, näkemystä, tietoa ja taitoa. Mikäli tarvitset yritykseesi hallituksenjäseniä, ota yhteys puheenjohtajaamme.

Otamme jäseniksimme koneneita ja liike-elämässä ansioituneita liikkeenjohtajia, joilla on halu ja kyky toimia hyvän, riippumattoman ja lisäarvoa tuottavan hallitustyöskentelyn puolesta.

Lisätietoa toiminnastamme antavat puheenjohtajamme sekä hallituksemme jäsenet, joiden yhteystiedot löytyvät allaolevasta linkistä.

Yhteystiedot