Kaipaako hallituksesi täydennystä, uudistumista tai vahvistusta?

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry työskentelee elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityisesti PK-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä. Käänny puoleemme, niin autamme sinua löytämään osaajan, joka täydentää yrityksesi hallitusta.

Toimiva ja osaava hallitustyöskentely on yrityksen kehittymisen ja jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Hallituksen tulee koko ajan arvioida yrityksen toimintaa suhteessa omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin ja nähdä ennakoivasti, mihin suuntaan yritystä kehitetään.

Hallituksen jäsenten on kyettävä aidosti arvioimaan ja tarvittaessa myös haastamaan toimivan johdon päätösesityksiä ja suoriutumista. Hyvältä hallituksen jäseneltä edellytetään kykyä strategiseen ajatteluun, tuloslaskelman ja taseen ymmärtämistä sekä vahvaa osaamista jollain liiketoiminnan osa-alueella. Yritystoiminnassa voi ajan myötä muuttua myös hallituksen kokoonpanon osaamistarve.

Välitystoimintamme perustuu yrityksesi tilanteen ja tulevaisuuden suunnitelmien sekä johto-organisaation (hallituksen ja toimivan johdon) osaamisen tunnistamiseen. Vertaamalla tätä osaamista tunnistettuihin tai ennakoituihin tarpeisiin autamme sinua muodostamaan käsityksen siitä, minkälaista osaamista etsittävällä hallituksen jäsenellä tulisi olla. Hyvä hallitus koostuu sitoutuneista, toisiaan täydentävistä osaajista. Ota yhteyttä ja sovi kartoitustapaaminen, niin ryhdymme toimiin sopivan henkilön löytämiseksi hallitukseesi!

Alkukartoituksemme mahdollisen hallitusjäsenen etsimiseksi on maksutonta yritykselle. Jos yritys antaa toimeksiannon, niin se  sisältää ehdokkaiden etsinnän, suostumuksen pyytämisen ehdokkailta sekä ehdokkaiden CV:n toimittamisen yritykselle. Nämä muodostavat kokonaisuuden, jonka hinta on 1250 € (alv 0 %). Tämä summa laskutetaan siinä vaiheessa, kun ehdokaslista toimitetaan yritykseen. Mikäli yritys valitsee useamman kuin yhden henkilön, valitaanpa hänet sitten hallituksen jäseneksi tai neuvonantajaksi, laskutetaan lisäksi 750 € (alv 0 %) / henkilö.

Ota yhteyttä minuun, niin tulen mielelläni kertomaan asiasta lisää.

Yhteistyöterveisin,


Puheenjohtaja ja välitysvastaava
Arto Maijala
HHJ, HHJ PJ
+358 40 533 2540
arto.maijala@outlook.com
LinkedIn