Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssit Keski-Suomessa

Pysy ajan hermolla muuttuvassa toimintaympäristössä.

HHJ-kurssi

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus aktivoi ja kehittää pk-yrityksen hallitustyöskentelyä. Koulutukset sopivat hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville. HHJ on Hallituspartnerit ry:n kehittämä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, jossa ovat mukana kaikki Manner-Suomen alueelliset kauppakamarit.

Vuosittain järjestettäville noin 35 HHJ-kurssille osallistuu lähes 650 henkilöä. HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden on oikeus käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä HHJ. Koulutusta järjestetään 20 eri paikkakunnalla.

HHJ-puheenjohtajakurssi

Hallituspartnereiden ja kauppakamareiden yhteistyössä  hallituksen puheenjohtajille ja niiksi aikoville tarjoama kurssi. Kurssilla luodaan perustaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

Ilmoittaudu koulutukseen