Koulutus

Hallituspartnerit Keski-Suomi järjestää jäsenistölleen, yrittäjille ja muille hallitustyöstä kiinnostuneille henkilöille koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. Tilaisuuksissa on teeman mukaan valitut korkeatasoiset alustukset sekä hyvä mahdollisuus keskusteluun ja verkostoitumiseen.

Tuemme osaltamme Hyväksytty hallituksenjäsen (HHJ) koulutusta, jonka tavoitteena on lisätä hallitustyöhön osallistuvien ajantasaista kokemusta ja viimeisintä  tietoa  säädöstöistä ja  alan kehityksestä. Samoin Hallituspartnerit ovat myös vahvasti mukana järjestämässä uutta HHJ-Puheenjohtajakurssia. Kummastakin on lisätietoa alla.

 

HHJ-KURSSI

 

Tavoitteet:

  • Saada aktiivisia ja osaavia hallitustyöskentelijöitä
  • Jotta yritys pystyy paremmin kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan kannattavuuden  säilyessä tyydyttävänä
  • Jotta yrityksellä on tukea erilaissa muutostilanteissa, mm. sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen ja markkinahäiriöt
  • Jotta kynnys käyttää ulkopuolista hallitusosaajaa madaltuisi.