Jukka Ojalainen on nimetty Sovatek säätiö sr:n hallituksen jäseneksi.