Hallitus ei ole "lakisääteinen pakkopulla", vaan yrityksen tärkeä voimavara

17.1.2018


HALLITUS EI OLE ”LAKISÄÄTEINEN PAKKOPULLA”, VAAN YRITYKSEN TÄRKEÄ VOIMAVARA

 

Vuosi 2017 on takana ja monissa yrityksissä eletäänkin nyt kiireistä tilinpäätöksen laatimisaikaa. Yhtiökokous ja siellä tehtävät tärkeät päätökset siintävät edessä. On juuri se aika vuodesta, jolloin jokaisessa yrityksessä on syytä pohtia myös hallitusta ja sen kokoonpanoa. Onko hallituksessa riittävästi ja oikeanlaista osaamista, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata? Kykeneekö hallitus uudistamaan toimintaansa riittävän nopeasti toimintaympäristön muuttuessa? Ja ennen kaikkea – onko hallituksen nykyinen kokoonpano ja työskentelytapa tarkoituksenmukainen ja yritykselle lisäarvoa tuottava?

Monessa pienessä ja vähän suuremmassakin yhtiössä hallitus nimitetään lähinnä siksi, että osakeyhtiölaki sitä edellyttää. Hallitus saatetaan nähdä pakollisena pahana tai joskus arvovaltakysymyksenä, ja hallitusvalinnat hoidetaan lähipiiristä, jotta voitaisiin keskittyä ”oleellisempiin” asioihin. Lain kirjain tulee täytetyksi, mutta kovin harvoin − jos koskaan − tälle perustalle rakentuva hallitus tuo yritykselle aitoa lisäarvoa.

Yritysten omistajien kannattaisikin pysähtyä hetkeksi pohtimaan, millä kaikilla tavoin hyvä hallitus voi osaltaan auttaa yritystä kehittämään toimintaansa ja menestymään. Hallituspartnereiden missiona on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten menestymisen edellytyksiä hallitustyöskentelyä kehittämällä sekä välittämällä riippumattomia osaajia yritysten hallituksiin. Välitysprosessi alkaa yhdessä yrityksen omistajien tai heidän edustajiensa kanssa tehtävällä nykytilan, tavoitteiden ja tulevaisuuden näkymien kartoituksella sekä ehdokkaille asetettavien kriteereiden määrittämisellä. Hallituspartnerit etsii kriteerit täyttäviä ehdokkaita ja toimittaa näiden yhteystiedot toimeksiantajalle. Toimeksiannon tehnyt yritys haastattelee haluamansa ehdokkaat ja tekee tarvittavat valinnat sekä sopii hallitustyöskentelyn sisällöstä ja muista ehdoista valitsemansa henkilön kanssa.

Riippumaton hallitusammattilainen ei tuo yritykseen pelkästään hallitustyöskentelyyn liittyvää teknistä ja juridista osaamista, vaan käytännössä aina myös jotain muuta erityisosaamista, liittyipä se sitten markkinointiin, tuotantoon, talouteen, henkilöstöön, asiakkuuksiin, kasvuun, vientiin tai mihin tahansa muuhun. Riippumaton hallituksen jäsen katsoo asioita aina yrityskokonaisuuden ja kaikkien sen osakkaiden edun näkökulmasta yksittäisen osakkaan tai eturyhmän näkökulman sijaan. Tällä on suuri merkitys etenkin pitkällä tähtäyksellä. Riippumaton hallitusosaaja osaa ja uskaltaa kyseenalaistaa asioita ja tuoda uusia näkökulmia ja ideoita yrityksen kehittämiseen.

Olisiko nyt hyvä aika pohtia hallitustyöskentelyn viemistä seuraavalle tasolle myös Sinun yrityksessäsi? Hallituspartnerit Keski-Suomen välitystoimikunta auttaa mielellään yrityksesi tarpeiden tunnistamisessa ja sopivien ehdokkaiden löytämisessä. Tavoitat meidät helposti osoitteesta https://keski-suomi.hallituspartnerit.fi/. Ota yhteyttä, niin autamme muuttamaan pakkopullan arvokkaaksi voimavaraksi!

 

HALLITUSPARTNERIT KESKI-SUOMI

Kimmo Jantunen

Hallituspartneri, KTM, yMBA, HHJ