Vesa Voutilainen on valittu kahden yhteisön hallitukseen

14.3.2018


Vesa Voutilainen, Ekonomi, eMBA, HHJ, HPJ on valittu Korpilahden Satama Oy:n sekä Sovatek säätiön hallituksiin.